..."ο συριζα και ως πολιτικό υποκείμενο της κοινωνίας των ενεργών πολιτών"...(>αναδημοσίευση άρθρου<)

Τάσσος Δίκας, ξηρό παστέλ, 1997
Ο ΣΥΡΙΖΑ και ως πολιτικό υποκείμενο, της κοινωνίας των ενεργών πολιτών (αναδημοσίευση)

τoυ Τάσσου Ν. Δίκα, αρχιτέκτονα *

Η ιδιαιτερότητα του ΣΥΡΙΖΑ, ως κόμμα, συνίσταται ότι -προς το παρόν τουλάχιστον- δεν έχει καταφέρει να είναι συμμέτοχος -στο βαθμό που θα έπρεπε- στις κοινωνικές εκείνες και κινηματικές διεργασίες που καθημερινά συντελούνται (απόρροια της οικονομικής κρίσης και των ποικίλων παραμέτρων) που επηρεάζουν την κοινωνία μέσα από την υποχρεωτική εφαρμογή των μνημονιακών όρων.

Υπάρχει ευρύ πεδίο κομματικής λειτουργίας με τρόπο που όχι μόνο να αποδελτιώνει και καταδεικνύει διαρκώς την αλήθεια των κυβερνητικών μέτρων από την μία (δεδομένων των παραμορφωτικών φακών των ΜΜΕ και της στρέβλωσης που επιχειρείται καθημερινά) αλλά παράλληλα με επεξεργασία θεωρητικών -και όχι μόνο- πολιτικών θέσεων και την πολιτική δράση για δημιουργία (κατά περίπτωση) «αντισωμάτων» εκεί όπου τα αποτελέσματα κυβερνητικών επιλογών είναι κατ ανάγκη αρνητικά (λόγω επιτροπείας και μνημονιακών δεσμεύσεων) κυρίως για συγκεκριμένες ευάλωτες κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις όπου ο ΣΥΡΙΖΑ κοινωνικά κυρίως αναφέρεται και σίγουρα για την νέα γενιά.
Προς το παρόν τουλάχιστον- ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να καταφέρνει -ως κόμμα- να αναπτύξει εκείνες τις παράλληλες δράσεις που να ανοίγουν πρόσθετους πολιτικούς δρόμους επικοινωνίας προς την κοινωνία (αλλά και προς την κυβέρνηση) προκειμένου να συμβάλει αποφασιστικά -ως υπεύθυνος κομματικός μηχανισμός- στη διαμόρφωση πρόσθετων πολιτικών συμπληρωματικών ή και εναλλακτικών προσεγγίσεων με αριστερό πρόσημο στα κοινωνικά, εργασιακά, περιβαλλοντικά αλλά και πολιτισμικά δρώμενα που αντιστρατεύονται τα καταναλωτικά πρότυπα και το lifestyle του νεοσυντηρητισμού.

Πολιτικές επεξεργασίες και δράσεις του κόμματος που συμβάλουν όχι μόνο στην κατανόηση κυβερνητικών πρακτικών και πολιτικών (γιατί έτσι γίνεται απλά παρακολούθημα της κυβέρνησης) αλλά πολιτικές επεξεργασίες που θα συμπληρώνουν με υπευθυνότητα, επάρκεια και διάρκεια το παζλ μιας αριστερής ή –κατά περίπτωση- αριστερόστροφης τουλάχιστον πολιτικής οπτικής, κοινωνικά δίκαιης και προσανατολισμένης στη διαμόρφωση πολιτικών όρων ενεργοποίησης του ίδιου του λαϊκού παράγοντα ως πολιτικού υποκειμένου της ιστορίας και κυρίως των νέων ανθρώπων.

Η ιδιαιτερότητα του ΣΥΡΙΖΑ –ως κόμμα- συνίσταται ότι συνεχίζει εν πολλοίς να λειτουργεί με περιορισμένη εμβέλεια του οργανωτικού κομματικού του υποβάθρου με αποτέλεσμα τα 20000 μέλη να αποτελούν εξ ορισμού ελάχιστο ποσοστό οργανωτικής αναντιστοιχίας με την κοινωνία, τόσο μάλλον με στρώματα που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση και τόσο μάλλον ακόμη που έχουν υποστεί το μεγαλύτερο μέρος της κρίσης που είναι η ίδια η νεώτερη γενιά η νεολαία.

Αν μάλιστα κανείς εκτιμήσει και το ποσοστό ενεργούς συμμετοχής των μελών αυτών, τότε τα συμπεράσματα είναι αποθαρρυντικά και σε κάθε περίπτωση  αποδεικνύουν την ανάγκη πλήρους και απροσχημάτιστου οργανωτικού επαναπροσδιορισμού με επίκεντρο τον ρόλο και το δικαιωμάτων μελών, των υποστηρικτών του, των ψηφοφόρων του, με μόνιμο άνοιγμα προς την κοινωνία.

Η περιορισμένη εμβέλεια της εσωτερικής λειτουργίας των δομών του οφείλεται εν πολλοίς ότι η βάση παραμένει απλώς παρατηρητής και επιφανειακός κριτής της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής (θετικής, με επιφύλαξη ή αρνητικής) χωρίς να μπορεί να συμβάλει μέσα από διαδικασίες, διεργασίες, έρευνες, κοινωνικές ανιχνεύσεις, μελέτες, κοινωνικές δράσεις πρόσθετων πτυχών πολιτικής παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικού υποκειμένου της κοινωνίας των ενεργών πολιτών της αριστεράς και του πολιτισμού με αμεσότητα στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Παραπομπή: leftview gr άρθρο του Τάσσου Δίκα  > H ιδιαιτερότητα τουΣΥΡΙΖΑ: από το χθες, στο αύριο (6. Η περιορισμένη εμβέλεια)

*
Ο Τάσσος Ν. Δίκας, είναι αρχιτέκτονας, μέλος της Ο.Μ. Μηχανικών και του Τμήματος Τέχνης & Πολιτισμού ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης.


..."ιστογραμμή"...