Αναρτήσεις

..."κλιματική αλλαγή & κρίση: στο ίδιο έργο θεατές"... (>σχόλιο<)

..."σημειώσεις για μια νέα αριστερά (1)"...(>άρθρο<)

..."να αποτρέψετε την αποδόμηση αυτής της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς"...(>επιστολή - έκκληση<)

..."έργα στην ακρόπολη: η πολιτιστική μας περιουσία ευτελίζεται"...(>σύλλογος αρχιτεκτόνων αττικής<)