..."γαλλικές προεδρικές εκλογές: βαγγέλης χερουβείμ"...(>σκίτσο 21/4/2017<)Σκίτσο του Βαγγέλη Χερουβείμ - 21/4/2017
 
..."γαλλικές προεδρικές εκλογές: βαγγέλης χερουβείμ"...(>σκίτσο 21/4/2017<)

πηγή: avgi.gr > Σκίτσο του Βαγγέλη Χερουβείμ

..."ιστογραμμή"...