..."2016: αποφασισμένοι για έξοδο από την κρίση"...(>ευχές<)

6....................................
16 .................................

016................................
2016..............................
6.2016...........................

16.2016.........................
016.2016.......................

2016.2016.....................
6.2016.2016..................
16.2016.2016................
016.2016.2016..............
2016.2016.2016............
6.2016.2016.2016.........
16.2016.2016.2016.......
016.2016.2016.2016.....
2016.2016.2016.2016...
6.......................................2016: αποφασισμένοι για την έξοδο από την κρίση

( Τάσσος Δίκας, ξηρό παστέλ, σε χαρτί 30Χ20, 1996 )
 ►...2016: υγεία, δύναμη, κουράγιο, αισιοδοξία, προσωπική & οικογενειακή ευτυχία.

►...2016: δημιουργία παράλληλων πολιτικών με προτεραιότητα τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα

►...2016: κοινωνική ανάπτυξη με αλληλεγγύη και προοπτική στη νέα γενιά

►...2016: πολιτικές κοινωνικής συνοχής, υγείας, πολιτισμού και αξιοπρέπειας στη ζωή με διαφάνεια και αξιοκρατία.

►...2016: απέναντι σε ό,τι χειραγωγεί και φτωχοποιεί την κοινωνία και τον άνθρωπο, σε ό,τι υποβαθμίζει και καταστρέφει το περιβάλλον.


 

 ........................................................"ιστογραμμή"......................................................