..."μμε & τηλεοπτικές άδειες"...(>το σχέδιο νόμου σε pdf<)

Τάσσος Δίκας, ξηρό παστέλ. 1997
 Τίτλος: Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης

- Ίδρυση συνδεδεμένης με την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

- Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας.

- Σύσταση Εθνικού Κέντρου
Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών. Μέσων Ενημέρωσης.
- Τροποποίηση διατάξεων Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82/2012) και άλλες διατάξεις.
Υπουργείο: Επικρατείας
Επιτροπή: Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Φάση Επεξεργασίας: Κατατεθέντα
Ημ. Κατάθεσης: 19/10/2015

>  To σχέδιο νόμου  ( σε επτά pdf) (*) 
(*)  Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
 ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
πηγή: www.hellenicparliament.gr

..."μμε & τηλεοπτικές άδειες"...(>το σχέδιο νόμου σε pdf<)

..."ιστογραμμή"...