..."τα κλειδιά του συριζα ανήκουν στην κοινωνία"...(>άρθρο<)

www.hitandrun.gr

Του Γιώργου Μουργή

Η ιδρυτική συνεδριακή θέση του ΣΥΡΙΖΑ, με κυρίαρχη τάση τα μέλη του, αποδομήθηκε στη διάρκεια ύπαρξης του.
Η αρχιτεκτονική δομή μηχανισμών, υποκατέστησε την πολιτική κουλτούρα ,την πλουραλιστική έκφραση, τη διασφάλιση πολιτικού διαλόγου αντάξιου της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Αναίρεσε την δημιουργία ιδεολογικών ρευμάτων σύνθεσης εντός του κόμματος, καθώς η χαρακτηριστική εσωστρέφεια έβαζε ζητήματα σχετικοποίησης κομματικής γραμμής και τάσεων.

   Η σύγχρονη διαλεκτική που όφειλε ο ΣΥΡΙΖΑ να διαφυλάξει σαν κόρη οφθαλμού, αντικαταστάθηκε από την εμμονή σε διοικητικές ποσοστώσεις οργάνων. Απομονώνοντας την παρουσία στον κοινωνικό ιστό, την στιγμή μάλιστα που εμφανιζόταν η ευκαιρία να αποκτήσει την απαραίτητη εξωστρέφεια του.

   Το κύριο γνώρισμα της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων αξιών αποτελεί προϋπόθεση και θεμελιακό κανόνα για την δημιουργία του κράτους δικαίου που οραματιζόμαστε.
Μέσα από το αξιακό σύστημα της, η ταξική μεροληψία, αποτελεί εργαλείο υπέρ της κοινωνίας, το φυσικό της περιβάλλον, χωρίς υποχρεωτικά να έχει συνείδηση της έννοιας του «οργανικού διανοούμενου» που εκφράζει το κόμμα.
Αρκεί η παρουσία της σαν «παραδοσιακός διανοούμενος» για να επικαιροποιηθεί η ευρύτερη δυναμική συμμαχία μαζί της.

Το αφήγημα της καθημερινότητας, η ζωντανή πραγματικότητα και το εμπειρικό στοιχείο στο τρόπο αντιστοίχισης κομματικού και κοινωνικού ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν ταυτόχρονα, δημοκρατική δικλείδα ασφάλειας ελέγχου της διακυβέρνησης.
Η σύγχρονη κοινωνία δεν απαξιώνει την ιστορική διαδρομή όσων την συνέγραψαν μέσα από αγώνες, κινήματα, θυσίες. Την χρησιμοποιεί σαν εργαλείο για την συνέχιση της ύπαρξης της.
Η Αριστερά καλείται να δώσει ρόλο συμμετοχής, ακολουθώντας τις ανάγκες της κοινωνίας κι όχι το ανάποδο.To κόμμα να αφουγκράζεται τις ανάγκες του εξαντλημένου κοινωνικού ιστού, ανοίγοντας δίαυλο επικοινωνίας με τη κυβέρνηση.

Το λαϊκό, κοινωνικό κίνημα απαιτεί σύγχρονο πολιτικό και οικονομικό σχέδιο με σκοπό την έξοδο από την κρίση μέσα από ολοκληρωμένο κυβερνητικό έργο.
Ο κοινωνικός ΣΥΡΙΖΑ καλείται να αποξηλώσει πολιτικές καριέρας, κρατικοδίαιτων ή κομματικών παραγόντων.
Να αποκαταστήσει την ανασυγκρότηση των παραγωγικών δυνάμεων, να επαναφέρει την ισονομία, το κράτος δικαίου, να αποκαταστήσει την κοινωνική συνοχή. 
Τα κοινωνικά ισοδύναμα να αποτελέσουν βιώσιμο αναπτυξιακό σχέδιο κάθε αποδυναμωμένης τάξης.


   Το κομματικό κράτος που εξέθρεψαν οι πελατειακές σχέσεις, η γραφειοκρατική λογική, ας αποτελέσουν παρελθόν, βάζοντας στη άκρη μορφές εξουσίας που επέβαλαν αναξιοκρατικές λογικές αποκλεισμού.
Ο ΣΥΡΙΖΑ να θέσει σε δράση την κοινωνία των πολιτών και όχι των ψηφοφόρων.
Η αναντιστοιχία μελών και λαϊκού ερείσματος θα διαιωνίζει την παραχάραξη της πολιτικής σύνθεσης του.
Η συνοχή του κόμματους σαν ενιαίου, αδιαίρετου φορέα παραγωγής κι επεξεργασίας πολιτικών θέσεων αποτελεί τομή στη κοινωνική συνοχή υπερβαίνοντας το ατομικό στοιχείο. Ο οργανωτικός επαναπροσδιορισμός ας αξιολογηθεί σαν θεμελιακή προέκταση της πολιτικής και ιδεολογικής ανασυγκρότησης του κόμματος.

Τα κλειδιά του κόμματος ανήκουν στην κοινωνία.
Η προσέγγιση μέσα στους χώρους δουλειάς, αλληλεγγύης, κινήματος, σε κάθε σημείο που χτυπάει η καρδιά της, να λειτουργήσει ανάχωμα στον υφιστάμενο οικονομικό κατακερματισμό.
Η κούραση όπως εμφανίζεται στην κοινωνία πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις πολιτικής απαξίωσης να αντικατασταθεί, όχι μέσω ενός δυνητικά ουτοπικού προσδιορισμού αλλά από την ανατρεπτική οδό με ταξικό λαϊκό πρόσημο.

Η λαϊκή εντολή σε ακολουθία με το ΣΥΡΙΖΑ των μελών να ανατρέψει τα σχέδια όσων επιβουλεύονται τα ήθη, το πολιτικό μας πολιτισμό.
Να απαντήσουμε συνολικά στη μάχη ενάντια στο νεοφιλελεύθερο κατεστημένο, στη μνημονιακή λιτότητα, δίνοντας παράδειγμα στους λαούς της Ευρώπης, πνοή στα οράματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.
Με τον ΣΥΡΙΖΑ ενιαίο κόμμα, ανοιχτό στο λαό και τη κοινωνία οριστικοποιείται η ρήξη με το παλιό, ανανεώνοντας ταξικά τη μεροληψία στο αγώνα που καλούμαστε να δώσουμε.

πηγή: www.hitandrun.gr άρθρο του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΟΥΡΓΗ > Τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ ανήκουν στην κοινωνία   

..."τα κλειδιά του συριζα ανήκουν στην κοινωνία"...(>άρθρο<)      

..."ιστογραμμή"...