..."στην ελλάδα που αντιστέκεται & στην ελληνική επιτροπή αλήθειας του δημόσιου χρέους"...(>κάλεσμα υποστήριξης<)

Προκαταρκτική Έκθεση της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, 17 Ιουνίου, 2015

Για το δικαίωμα των λαών να ελέγξουν το δημόσιο χρέος.