..."η σχέση της κυβέρνησης με επιχειρηματικότητα & ανάπτυξη"...(>κείμενο ομιλίας<)


..."ιστογραμμή"...
Του Αλέκου Φλαμπουράρη(*)

 Σήμερα θα προσπαθήσω να λύσω δύο παρεξηγήσεις όσον αφορά τη σχέση της κυβέρνησής μας με την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη.

Παρεξήγηση πρώτη: Η κυβέρνησή μας υποτίθεται ότι δεν ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, πράγμα που αποδεικνύεται από το ότι υποτίθεται ότι αδιαφορούμε για τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις που έχει η καθυστέρηση στην επίτευξη συμφωνίας με τους Ευρωπαίους εταίρους και το ΔΝΤ.
Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: ισχύει ακριβώς το αντίθετο.
Η κυβέρνησή μας θεωρεί προτεραιότητα -και γι' αυτό δίνει ιδιαίτερη έμφαση- την επανεκκίνηση της οικονομίας, την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας.
Επειδή ακριβώς έχουμε αυτές τις προτεραιότητες, όμως, διαπραγματευόμαστε σκληρά και επίμονα με τους Ευρωπαίους εταίρους και με το ΔΝΤ ώστε να εγκαταλείψουμε τη μνημονιακή πολιτική της σκληρής λιτότητας, μια πολιτική που όλοι γνωρίζουμε ότι οδήγησε σε βαθιά ύφεση, υψηλή ανεργία, υπερχρέωση και υπερφορολόγηση νοικοκυριών κι επιχειρήσεων.
Αυτός είναι ο κεντρικός στόχος μας στις διαπραγματεύσεις: να εγκαταλείψουμε μια αποδεδειγμένα καταστροφική και αντιαναπτυξιακή πολιτική.
Όσοι μας ασκούν κριτική για καθυστέρηση στην επίτευξη συμφωνίας, λοιπόν, οφείλουν να τοποθετηθούν δημόσια για τον αν αποδέχονται την ίδια υφεσιακή πολιτική, στην οποία επιμένουν ορισμένοι ακραίοι κύκλοι στην Ευρώπη και το ΔΝΤ.

Παρεξήγηση δεύτερη: Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση με κορμό τον ίδιο διώχνουν τις επενδύσεις, δεν έχουν αναπτυξιακό κυβερνητικό πρόγραμμα. Και αυτό είναι λάθος.

..."ιστογραμμή"...
Όχι μόνο διαθέτουμε συγκεκριμένο κυβερνητικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας, αλλά τις κεντρικές κατευθύνσεις του τις έχουμε ήδη θέσει σε δημόσια διαβούλευση τον προηγούμενο χειμώνα, πριν από τις εκλογές, αφενός με αλλεπάλληλες ομιλίες του Αλ. Τσίπρα και άλλων στελεχών και αφετέρου σε περιφερειακές συσκέψεις όπου προσκεκλημένοι ήταν, μεταξύ άλλων, οι τοπικοί παραγωγικοί, επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς. Τις προγραμματικές προτάσεις μας τις καταθέσαμε προεκλογικά. Η ύπαρξη εκείνου του προγράμματος μας επέτρεψε στην ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησής μας να εξειδικεύσουμε ακόμη περισσότερο τον σχεδιασμό μας για την ανάπτυξη.

Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
α. Προωθεί ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, το οποίο, αντί να στηρίζεται στη φθηνή εργασία, όπως ανεπιτυχώς έκαναν τα Μνημόνια, στηρίζεται στην υψηλή εξειδίκευση (γι' αυτό δίνουμε έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία), την ποιότητα, την υψηλή προστιθέμενη αξία και την εξωστρέφεια (με στοχευμένες παρεμβάσεις για ενίσχυση των εξαγωγών και υποκατάσταση των εισαγωγών).

β. Ενισχύει συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς και κλάδους όπου είτε έχουμε ως χώρα συγκριτικό πλεονέκτημα είτε υπάρχουν αξιόλογες αναπτυξιακές δυνατότητες. Αναφέρομαι στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή και τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, στον ενεργειακό κλάδο, στις νέες τεχνολογίες, στο κατασκευαστικό παραγωγικό σύστημα (συμπεριλαβανομένης της βιομηχανίας δομικών υλικών), τις μεταφορές, τη ναυτιλία και τη ναυπηγική βιομηχανία και βεβαίως τον τουρισμό.

γ. Περιλαμβάνει μια δέσμη σαρωτικών αλλαγών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που στόχο έχουν να στηρίξουν τις διαδικασίες παραγωγικής ανασυγκρότησης και να διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα. Την επιχειρηματικότητα όμως που σέβεται τους κανόνες και τους νόμους του κράτους για τη φορολογία, το εργατικό δίκαιο και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αφορούν κυρίως:
i) Την πάταξη της διαπλοκής και της διαφθοράς και τη διασφάλιση κανόνων υγιούς ανταγωνισμού.
ii) Την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης μέσα από ένα σύστημα απλό, σταθερό και αποτελεσματικό, το οποίο δεν θα φορολογεί τα μέσα παραγωγής, αλλά τα κέρδη.
iii) Το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπου με παρεμβάσεις, όπως η διευθέτηση του ζητήματος των "κόκκινων" δανείων και η ίδρυση εθνικής αναπτυξιακής τράπεζας, επιδιώκουμε να αποκαταστήσουμε τη δυνατότητά του να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία.
iv) Την εκ βάθρων αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να είναι σε θέση να στηρίξει ενεργά την παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη.
v) Την πάταξη της γραφειοκρατίας με απλοποίηση αδειοδοτικών και άλλων διαδικασιών και αποσαφήνιση και κωδικοποίηση του νομικού - διοικητικού συστήματος.
vi) Τη διασφάλιση των απαραίτητων αναπτυξιακών εργαλείων που οφείλει να διαθέτει ένα σύγχρονο κράτος, όπως είναι για παράδειγμα το κτηματολόγιο, ένας αξιόπιστος χωροταξικός σχεδιασμός, ένας φιλόδοξος αναπτυξιακός νόμος.
vii) Την επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης. 

4. Τέλος, θα ήθελα να κάνω ειδική μνεία σε τρεις άξονες του αναπτυξιακού μας προγράμματος που πιστεύω ότι έχουν κεφαλαιώδη σημασία, διότι κάθε ένας ξεχωριστά και όλοι μαζί είναι δυνατόν να ενισχύσουν τις δημόσιες και ιδιωτικές (εγχώριες και ξένες) επενδύσεις.

..."ιστογραμμή"...
α] Ολόπλευρη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η ελληνική οικονομία έχει μια ιδιαιτερότητα: η ραχοκοκαλιά της συναπαρτίζεται από εκατοντάδες χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορεί παρά να είναι πρωταγωνιστές των διαδικασιών παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης.
Η ολόπλευρη στήριξή τους είναι κομβική κυβερνητική επιλογή που αποσκοπεί στην ανάπτυξη και τη μεγέθυνσή τους. Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις των χρεών τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία είναι η αρχή μόνο μιας σειράς κυβερνητικών παρεμβάσεων που σχεδιάζουμε για να τις ενισχύσουμε.

β] Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με στόχο την ενίσχυση οικονομικών σχέσεων και συνεργασιών. Η κυβέρνησή μας διερευνά συστηματικά τις δυνατότητες οικονομικής συνεργασίας και κοινών επενδυτικών προγραμμάτων με χώρες και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα με τη Ρωσία, την Κίνα, τις ΗΠΑ, τις αραβικές χώρες και χώρες της Λατινικής Αμερικής.
Στο πρόσφατο ταξίδι του πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα στη Ρωσία επιβεβαιώθηκαν οι δυνατότητες για συνεργασία των δύο χωρών σε τομείς όπως η ενέργεια, η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, οι συνδυασμένες μεταφορές και ο τουρισμός. Καταβάλλουμε εργώδη προσπάθεια ώστε σύντομα τέτοιες δυνατότητες να έχουν γίνει πραγματικότητα. Το ίδιο πράττουμε και με άλλα κράτη, χωρίς βεβαίως να αναιρούμε τον ευρωπαϊκό στρατηγικό προσανατολισμό της χώρας μας.

γ] Νέος τρόπος αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, αντί για το ξεπούλημα που είχαν συμφωνήσει και εφάρμοζαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις. Επιδιώκουμε -και το καταφέρνουμε- να εκπονήσουμε κοινοπρακτικά επενδυτικά σχέδια, στα οποία το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετέχει με την περιουσία του και άλλοι επενδυτές θα συνεισφέρουν κεφάλαια για επενδύσεις, ενώ θα μπορούν να κρατούν και το μάνατζμεντ.
Αυτό το νέο μοντέλο αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, πέρα από τη συμβολή του στην ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση, θα παρέχει δημόσια έσοδα για τη στήριξη της κοινωνικής πολιτικής και του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά και για την απελευθέρωση δημόσιων πόρων ώστε να ενισχυθεί το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Κλείνοντας θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τον κυβερνητικό σχεδιασμό που μόλις σας παρουσίασα σε πολύ αδρές γραμμές δεν τον θεωρούμε θέσφατο. Αντίθετα, η κυβέρνησή μας θέτει το αναπτυξιακό πρόγραμμά της, στο σύνολό του και στις επιμέρους πτυχές του, σε δημόσια διαβούλευση. Και βεβαίως είμαστε ανοιχτοί σε νέες προτάσεις, ιδέες ή και σε εποικοδομητική κριτική.

* Το παραπάνω κείμενο είναι η ομιλία του υπουργού Επικρατείας στο 1ο Συνέδριο της "Ναυτεμπορικής" στις 7 Μαΐου για την επιχειρηματικότητα

πηγή: avgi.gr κείμενο ομίλίας του Αλέκου Φλαμπουράρη > Η σχέση της κυβέρνησης με την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη

..."η σχέση της κυβέρνησης με επιχειρηματικότητα & ανάπτυξη"...(>κείμενο ομιλίας<)

..."ιστογραμμή"...