..."10 μαϊου: η μάνα"...(>πίνακας<)

..."ιστογραμμή"...
  

10 Μαϊου
Xρόνια πολλά - καλά & ευτυχισμένα 
σε όλες τις μητέρες, στις μάνες ...
πρόσωπα: η μάνα (ξηρό παστέλ) 1998(*)(*) στη μνήμη της μητέρας μου
 Ελένης (Νίτσας) Συνεφάκη - Δίκα (1916 - 1974)

..."ιστογραμμή"...