..."συνεδρίαση «επιτροπής αλήθειας δημοσίου χρέους»"... (>α' & β ΄μέρος video<)


Συνεδρίαση «Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους» (Α' Μέρος)


Συνεδρίαση «Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους» (Β' Μέρος) http://www.hellenicparliament.gr

..."ιστογραμμή"...