..."αριστερή παρένθεση & κυβέρνηση ενότητας"...(>άρθρο<)

..."ιστογραμμή"...
Toυ Αλέξανδρου Μαυρικάκη

Tο αφήγημα περί αριστερής παρένθεσης συνδέεται με το αφήγημα περί κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Η αριστερή παρένθεση, που ως θεωρία ακούστηκε αμέσως μετά τις εκλογές, εκφράζει τις επιθυμίες των εγχώριων πολιτικών κύκλων να επανακάμψουν στην εξουσία. Μπορούμε να πούμε, παραφράζοντας τον «Ηγεμόνα» του Μακιαβέλι, πως οι πολιτικοί αυτοί και οι κύκλοι που εκπροσωπούν, πιο γρήγορα λησμονούν τον θάνατο του πατέρα τους από το χάσιμο της εξουσίας, ιδίως όταν αυτή είναι κληρονομική.