..."ένα πολιτικό κίνημα, αυτό φοβάται η εξουσία του χρήματος"... (>ντέιβιντ χάρβεϊ - συνέντευξη<)

http://im1ns5.27210.gr/sites/default/files/article/2015/02/166777-screen_shot_2015-01-06_at_1.54.30_m.m..png
Προσθήκη λεζάντας
 "Ένα πολιτικό κίνημα, αυτό φοβάται η εξουσία του χρήματος" (συνέντευξη)

 Nτέιβιντ Xάρβεϊ(*) ..."η νοητική αντίληψη του κόσμου εκρέει από αυτό που θα ονόμαζα «ρίζωμα της νεοφιλελεύθερης σκέψης στους ανθρώπους» και είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, σε λαϊκό και κυβερνητικό επίπεδο εξίσου, και αυτό αναδεικνύει ξανά τη σημασία της μαρξιστικής κριτικής.
Όταν λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μαρξιστική κριτική, δεν εννοώ ένα είδος «υπερ-αριστερισμού», αλλά τη βαθιά κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνεται η πολιτική υποκειμενικότητα από μια συγκεκριμένη αφήγηση και τι χρειάζεται για να μετασχηματιστεί αυτή η πολιτική υποκειμενικότητα, ώστε να ξεπεράσουμε την πολιτική της αναδιανομής που είναι κυρίαρχη αυτή τη στιγμή."... 

 όλη η συνέντευξη του Ντέιβιντ Χάρβεϊ (*):
> "Ένα πολιτικό κίνημα, αυτό φοβάται η εξουσία του χρήματος"

(*) μαρξιστής γεωγράφος και καθηγητής στο Graduate Center του Πα­νε­πι­στη­μίου της Πό­λης της Νέ­ας Υόρ­κης.

πηγή: tvxs

 ..."ένα πολιτικό κίνημα, αυτό φοβάται η εξουσία του χρήματος"... (>ντέιβιντ χάρβεϊ - συνέντευξη<)