..."συριζα: 1. αναδιαπραγμάτευση δανειακών συμβάσεων και χρέους"...(>κυβερνητικό πλαίσιο<)Με τους ακόλουθους στόχους:
syriza.net.gr
 «Ρήτρα ανάπτυξης» στην αποπληρωμή του υπόλοιπου χρέους, έτσι ώστε να εξυπηρετείται από την ανάπτυξη και όχι από το πλεόνασμα του προϋπολογισμού.

Περίοδος χάριτος, δηλαδή «moratorium» στην εξυπηρέτησή του, για την άμεση εξοικονόμηση πόρων για την ανάπτυξη και την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Εξαίρεση του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων από τους περιορισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για ορισμένη χρονική περίοδο.

Συμφωνία για «Ευρωπαϊκό New Deal», με δημόσιες επενδύσεις για την ανάπτυξη.

Ποσοτική χαλάρωση με απευθείας αγορά κρατικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
..."συριζα: 1. αναδιαπραγμάτευση δανειακών συμβάσεων και χρέους"...(>κυβερνητικό πλαίσιο<)
 
..."ιστογραμμή"...