..."εκλογές 25-1-2015 - η ελπίδα έρχεται"...(>πλαίσιο κυβερνητικού προγράμματος<)

> Πλαίσιο κυβερνητικού προγράμματος

  
..."εκλογές 25-1-2015 - η ελπίδα έρχεται"...(>πλαίσιο κυβερνητικού προγράμματος<)

( 24 σελίδες σε pdf )

..."ιστογραμμή"...