..."2015...ευχές για μιά χρονιά διαφορετική"...(>ιστογραμμή<)

...Επειδή πάνω από τους αριθμούς 0125 βρισκόμαστε εμείς 
και η χρονιά (2015) μας αφορά άμεσα...

!
5……………..
20……………
015…………..
1520…………
52015………..
201520………
0152015……..
15201520……
520152015…..
2015201520…
01520152015..
152015201520
5.
…………………….................................................................
- Πολλές ευχές για το 2015, ως μιά χρονιά διαφορετική, καλύτερη, δημιουργική και κοινωνικά δικαιότερη -το δικαιούμαστε (*)- με υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία!


(*) Υποσημείωση:
α. το δικαίωμα είναι πάντα και διεκδικήσιμο...
β. οι αριθμοί της "χρονιάς" συμπτωματικά είναι 0125...(2015)...!
γ. το εκλογικό δικαίωμα είναι στις 25-01-2015..!
δ. νάστε όλοι καλά! 

..."ιστογραμμή"...