..."2014:αναζητώντας και πάλι τον δρόμο της αξιοπρέπειας"...(>ευχές<)

4....................................
14 .................................

014................................
2014..............................
4.2014...........................

14.2014.........................
014.2014.......................

2014.2014.....................
4.2014.2014..................
14.2014.2014................
014.2014.2014..............
2014.2014.2014............
4.2014.2014.2014.........
14.2014.2014.2014.......
014.2014.2014.2014.....
2014.2014.2014.2014...
4....................................

►...2014: υγεία, δύναμη, κουράγιο, αισιοδοξία, προσωπική & οικογενειακή ευτυχία...

►...2014: απέναντι σε ό,τι χειραγωγεί, υποτιμά και φτωχοποιεί την κοινωνία...
►...2014: απόδοση ευθυνών σε όσους ενέπεξαν επί χρόνια κοινωνία και πολίτες...

►...2014: επίκεντρο η πολιτική για άνθρωπο και όχι για το χρηματοπιστωτικό σύστημα...
►...2014: κοινωνική ανάπτυξη με αλληλεγγύνη και προοπτική στη νέα γενιά...

►...2014: στοιχειώδη κοινωνική συνοχή και αξιοπρέπεια στη ζωή...
►...2014: αλλάζοντας σελίδα με όραμα, τόλμη και υπευθυνότητα...

........................................................"ιστογραμμή"........