..."ζωντανή σύνδεση με ΕΡΤ"...(>ert-live.gr<)

  
 Ζωντανή μετάδοση μέσω δορυφόρου EBU:
(σύνδεση με την ΕΡΤ με κλικ στην εικόνα "ΕΡΤ live") 

(ERT live streaming):  www.ert-live.gr/ 

..."ιστογραμμή"...