...2013:"αναζητώντας ακόμη τον δρόμο της αξιοπρέπειας"...(>ευχές<)

3....................................
13 .................................

013................................
2013..............................
3.2013...........................

13.2013.........................
013.2013.......................

2013.2013.....................
3.2013.2013..................
13.2013.2013................
013.2013.2013..............
2013.2013.2013............
3.2013.2013.2013.........
13.2013.2013.2013.......
013.2013.2013.2013.....
2013.2013.2013.2013...
3....................................

►...2013: υγεία, δύναμη, κουράγιο, αισιοδοξία, προσωπική & οικογενειακή ευτυχία...

►...2013: απέναντι σε ό,τι χειραγωγεί, υποτιμά και φτωχοποιεί την κοινωνία...
►...2013: απόδοση ευθυνών σε όσους ενέπεξαν επί χρόνια κοινωνία και πολίτες...

►...2013: επίκεντρο η πολιτική για άνθρωπο και όχι για το χρηματοπιστωτικό σύστημα...
►...2013: κοινωνική ανάπτυξη με αλληλεγγύνη και προοπτική στη νέα γενιά...

►...2013: στοιχειώδη κοινωνική συνοχή και αξιοπρέπεια στη ζωή...

........................................................"ιστογραμμή"........