...βουλή 7-11-2012 :"μεσοπρόθεσμο πλαίσιο & επείγοντα μέτρα ν.4046/2012"...(>live<)
Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων (live εδώ)

...7-11-2012...Ολομέλεια της Βουλής...απευθείας σύνδεση...
 ..."Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:
 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016"...
..."Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»"... 

...βουλή 7-11-2012 :"μεσοπρόθεσμο πλαίσιο & επείγοντα μέτρα ν.4046/2012"...(>live<)

..."ιστογραμμή"...