...κοινωνική συμφωνία:"κάλεσμα συμμετοχής"...(>συμμετέχω<)

...www.koinonikisymfonia.gr..."Συμπληρώθηκαν και συγκροτήθηκαν ήδη η Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή και συστάθηκαν οι παρακάτω επιτροπές:
-Οργανωτικού και κινητοποιήσεων
-Οικονομικών
-Προγράμματος και πολιτικών πρωτοβουλιών
-Επικοινωνίας, Τύπου και πολιτικού σχεδιασμού
-Συγκρότησης ψηφοδελτίων
-Οργάνωσης εκλογικής διαδικασίας
-Κοινοβουλευτικής Δράσης

..."Επίσης στην επιτροπή οργανωτικού θα λειτουργήσουν οι ομάδες για την ευθύνη των μαζικών χώρων, γυναικών, νέων, εργαζόμενων, αγροτών, ομογενών κ.α"...

..."Σας καλούμε να πλαισιώσετε τις επιτροπές και τις ομάδες δουλειάς, επιλέγοντας και ενημερώνοντας μας για το ενδιαφέρον σας, καθώς και να μας προτείνετε και άλλα πρόσωπα που ενδιαφέρονται να ενταχθούν και να βοηθήσουν αυτή τη συλλογική μας προσπάθεια"...

..."Μπορείτε να συμπληρώσετε την σχετική φόρμα συμμετοχής στο πεδίο "Συμμετέχω" της ιστοσελίδας www.koinonikisymfonia.gr:
...κοινωνική συμφωνία:"κάλεσμα συμμετοχής"...(>συμμετέχω<)

..."ιστογραμμή"...