...δημόσια διαβούλευση:"νέος οικοδομικός κανονισμός"...(>opengov.gr<)

►...e-πρόσκληση...Yπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής...Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου νόμου «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»...
►..."Ο σχεδιασμός που λαμβάνει υπόψη του περιβαλλοντικά κριτήρια και «πράσινες παραμέτρους», οι νέες τεχνολογίες και υλικά δόμησης, οι ίδιοι οι μελετητές μηχανικοί αλλά και οι πολίτες, όλα απαιτούν τη σύνταξη ενός νέου ΓΟΚ"...
►..."Δημιουργούνται οι συνθήκες που οδηγούν στην αντιμετώπιση και πάταξη του προβλήματος της αυθαίρετης δόμησης με την απλή διασφάλιση της εφαρμογής του νόμου, τόσο από την έναρξη του σχεδιασμού τους αλλά και για όλο το διάστημα της λειτουργίας του"...
►..."απόψεις και τις παρατηρήσεις...η διαβούλευση ολοκληρώνεται Τρίτη 6 Μαρτίου 2012, 23:59...
►...δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση...ανοικτή διακυβέρνηση...συνέχιση πρωτοβουλιών ..."ιστογραμμή"...