...κοινωνική συμφωνία:"προσωρινή διοικούσα επιτροπή Α΄Θεσσαλονίκης"...(>σύνθεση<)

...www.koinonikisymfonia.gr..."Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ανακοινώνει τα μέλη της Προσωρινής Νομαρχιακής Επιτροπής της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για την πόλη της Θεσσαλονίκης (Α΄Θεσσαλoνίκης)"...

..."Η Προσωρινή Νομαρχιακή Επιτροπή θα συντονίσει τις δραστηριότητες των μελών και των οργανώσεων του κόμματος μέχρι την σύγκληση του πρώτου συνεδρίου της «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ» εντός του 2012".

...τα μέλη της:
...κοινωνική συμφωνία:"προσωρινή διοικούσα επιτροπή Α΄Θεσσαλονίκης"...(>σύνθεση<)

..."ιστογραμμή"...