..."κοινωνική συμφωνία":"ρύθμιση δανείων για την ανακούφιση...δανειοληπτών"...(>πρόταση νόμου<)

...www.koinonikisymfonia.gr..."κοινωνική συμφωνία":"ρύθμιση δανείων για την ανακούφιση...δανειοληπτών"...(>πρόταση νόμου<)
Με την πρόταση νόμου της «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ»:
α) «Κουρεύονται» όλα τα καταναλωτικά, επαγγελματικά και στεγαστικά δάνεια των φυσικών προσώπων και προσωπικών εταιρειών 30%, αν το σταθερό ετήσιο εισόδημά τους μειώθηκε κατά 20% από τότε που υπεγράφη η δανειακή σύμβαση.

β) Οι άνεργοι, επιπλέον, μπορούν να ζητήσουν την αναστολή εξυπηρέτησης του δανείου τους για 2 χρόνια.

γ) Απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων των παραπάνω οφειλετών μέχρι 31.12.2018, ενώ παρατείνεται η αναστολή πλειστηριασμών μέχρι 31.12.2015 για απαιτήσεις μέχρι ποσού 300.000 ευρώ.

..."α. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στην πρόταση νόμου «Ρύθμιση δανείων για την ανακούφιση και την ελάφρυνση δανειοληπτών» (Προς την Βουλή των Ελλήνων Επί της Αρχής)
..."β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Ρύθμιση δανείων για την ανακούφιση και την ελάφρυνση δανειοληπτών»"...

...όλη η πρόταση νόμου - www.koinonikisymfonia.gr:
..."κοινωνική συμφωνία":"ρύθμιση δανείων για την ανακούφιση...δανειοληπτών"...(>πρόταση νόμου<)

..."ιστογραμμή"...