...δημόσια διαβούλευση:"αναδιάρθρωση-εξυγίανση-ανάπτυξη οσε & τραινοσε"...(>opengov.gr<)

►...e-πρόσκληση...Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα»...
►...δημόσια διαβούλευση...παρατηρήσεις και προτάσεις...μέχρι την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010, 23:59...
►...e-πρόσκληση..."βασικά σημεία του νέου θεσμικού πλαισίου είναι: Α. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΣΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Β. ΘΕΜΑΤΑ Γ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"...δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση...ανοικτή διακυβέρνηση...συνέχιση πρωτοβουλιών......"ιστογραμμή"...