...δημόσια διαβούλευση:"αναβάθμιση εξοπλισμού πληροφοριακού συστήματος ασεπ"...(>opengov.gr<)

►...Με αφορμή την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση Εξοπλισμού Πληροφοριακού Συστήματος του ΑΣΕΠ»...
►..."ο μέσος όρος μοναδικών καθημερινών επισκεπτών στο portal του ΑΣΕΠ πριν το 2004 ήταν περίπου 816, ενώ σήμερα είναι περίπου 38.000"...
►..."ο αριθμός των εγγεγραμμένων χρηστών στο portal του ΑΣΕΠ είναι σήμερα 52.226 και υποβάλλονται καθημερινά τουλάχιστον 30 νέα αιτήματα"...
►..."ο αριθμός των χρηστών που είναι σήμερα εγγεγραμμένοι στη λίστα ηλεκτρονικής ενημέρωσης και λαμβάνουν μία τουλάχιστον ενημέρωση (newsletter) μέσα στην εβδομάδα ανέρχεται σε 91.868"...περισσότερα...δημόσια διαβούλευση:"αναβάθμιση εξοπλισμού πληροφοριακού συστήματος ασεπ"...(>opengov.gr<)