...δημόσια διαβούλευση:"γεωργικά φάρμακα"...(>opengov.gr<)


►...e-πρόσκληση...Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου: "Νόμο-Πλαίσιο για τα Γεωργικά Φάρμακα"...
►...δημόσια διαβούλευση...παρατηρήσεις και προτάσεις...μέχρι την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010, 23:59...
►...e-πρόσκληση..."ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τα γεωργικά φάρμακα και δη τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ως μέσα για την προστασία των καλλιεργειών από εχθρούς και ασθένειες διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών αγροτικών προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος"...δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση...ανοικτή διακυβέρνηση...συνέχιση πρωτοβουλιών ..."ιστογραμμή"...