..."έχουμε μόνο μια δυνατότητα να πετύχουμε"...(>εθνικό συμβούλιο πασοκ<)

...Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2010...το πλήρες πρόγραμμα...

Εθνικό Συμβούλιο

10:00 Εισήγηση Πολιτικού Συμβουλίου από τον Γραμματέα Ε.Σ., Σωκράτη Ξυνίδη

10:30 Παρουσίαση υποψηφίων

10:45 Εισήγηση Προέδρου της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, Θανάση Τσούρα

11:00 Τοποθετήσεις μελών Εθνικού Συμβουλίου

15:00 Δευτερολογία - σύνοψη αποτελεσμάτων από Γραμματέα Ε.Σ., Σωκράτη Ξυνίδη

15:30 Έγκριση πολιτικού πλαισίου

Έγκριση υποψηφιοτήτων