...δημόσια διαβούλευση:"ρύθμιση της αγοράς παιγνίων»...(>opengov.gr<)

►...e-πρόσκληση...To Υπουργείο Οικονομικών θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Σχέδιο Προκήρυξης Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων»...
►...δημόσια διαβούλευση...παρατηρήσεις και προτάσεις..."διαφάνεια στην αποτελεσματική ρύθμιση της λειτουργίας του χώρου των τυχερών και τεχνικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη να αποφευχθούν περαιτέρω οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις συμπεριλαμβανομένων της προσέλκυσης ανηλίκων, του εθισμού των πολιτών και της απώλειας σημαντικών πόρων από τα νοικοκυριά"...μέχρι την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010, 23:59 ...
►...e-πρόσκληση..."η παντελής απουσία ρυθμιστικού πλαισίου έχει οδηγήσει στο προοδευτικά de facto παράνομο άνοιγμα της αγοράς τεχνικών και τυχερών παιχνιδιών με ανεξέλεγκτες διαστάσεις"...δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση...ανοικτή διακυβέρνηση...συνέχιση πρωτοβουλιών......"ιστογραμμή"...