...δημόσια διαβούλευση: "διαδικασίες αδειών έργων απε"...(>opengov.gr<)

►...e-πρόσκληση...η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο υπουργικής απόφασης: «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α)»...
►...δημόσια διαβούλευση...παρατηρήσεις και προτάσεις "ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της αδειοδότησης των μεγαλύτερων έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α, εκείνων δηλαδή που δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής"...μέχρι την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010, 23:59 ...
►...e-πρόσκληση..."Οι νέες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να τεθούν σε ισχύ οι σχετικές διατάξεις του νόμου 3851/2010, που ψηφήστηκε στις αρχές Ιουνίου του 2010, στοχεύοντας στην επιτάχυνση της διείσδυσης των πράσινων τεχνολογιών στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας μας"...δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση...ανοικτή διακυβέρνηση...συνέχιση πρωτοβουλιών..............................."ιστογραμμή"...