...δημόσια διαβούλευση:"αναβάθμιση εξοπλισμού πληροφοριακού συστήματος ασεπ"...(>opengov.gr<)

►...e-πρόσκληση...το ΑΣΕΠ θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση Εξοπλισμού του Πληροφοριακού Συστήματος του ΑΣΕΠ»...
►...δημόσια διαβούλευση...παρατηρήσεις και προτάσεις "ώστε να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο και επιστημονικά άρτιο σχέδιο διακήρυξης"...μέχρι την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010, 23:59...
►...e-πρόσκληση..."αποσκοπεί στην τεχνολογική αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΣΕΠ, με τελικό στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών και την πληρέστερη εξυπηρέτηση πολιτών και φορέων"...δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση...ανοικτή διακυβέρνηση...συνέχιση πρωτοβουλιών... ........................................................................"ιστογραμμή"...