...δημόσια διαβούλευση:"παρεμβάσεις, χάρτες & πράσινο ταμείο"...(>opengov.gr<)

►...e-πρόσκληση Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής...δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση...«Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις»...
►...δημόσια διαβούλευση...απόψεις και τις παρατηρήσεις στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου...μέχρι Δευτέρα 19 Ιουλίου 2010, 23:59...
►...e-πρόσκληση...κατάθεση απόψεων και προτάσεων και προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς..."οργανωμένο, δομημένο και πλήρες σύστημα άσκησης περιβαλλοντικής και πολεοδομικής πολιτικής σε κρίσιμους τομείς, όπως: δασικές εκτάσεις, προστασία υδάτων και εδάφους, ρύθμιση χωρικού σχεδιασμού, αστική αναζωογόνηση, ενίσχυση ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας, κ.λπ."...
...δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση...ανοικτή διακυβέρνηση...συνέχιση πρωτοβουλιών... ........................................"ιστογραμμή"...