...δημόσια διαβούλευση:"εθνική σχολή δικαστών"...(>opengov.gr<)

►...e-πρόσκληση Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση...«Εθνική Σχολή Δικαστών και άλλες διατάξεις»...
►...δημόσια διαβούλευση...απόψεις και τις παρατηρήσεις στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου...μέχρι 19 Ιουλίου 2010, 23:59...
►...e-πρόσκληση...κατάθεση απόψεων και προτάσεων και προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς..."επιχειρείται η ριζική αναμόρφωση του ν. 3689/2008 για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας στην επιλογή των νέων δικαστικών λειτουργών και την αναβάθμιση της παρεχόμενης σε αυτούς εκπαίδευσης και κατάρτισης"...
...δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση...ανοικτή διακυβέρνηση...συνέχιση πρωτοβουλιών... ........................................"ιστογραμμή"...