...δημόσια διαβούλευση:"πλόες πλοίων με ξένη σημαία"...(>opengov.gr<)

►...e-πρόσκληση Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ...δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση...«Εκτέλεση περιηγητικών πλοων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα» »...
►...δημόσια διαβούλευση...απόψεις και τις παρατηρήσεις στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου...μέχρι 13 Ιουλίου 2010, 23:59 ...
►...e-πρόσκληση...κατάθεση απόψεων και προτάσεων και προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς..."ρύθμιση εξομοίωσης των πλοίων με σημαία τρίτης χώρας προς τα ισχύοντα για τα πλοία με σημαία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Ε.Ο.Χ καθώς και στην άσκηση των πλόων με Ελληνικό λιμένα ως αφετηρία"...
...δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση...ανοικτή διακυβέρνηση...συνέχιση πρωτοβουλιών... ........................................"ιστογραμμή"...