...δημόσια διαβούλευση:"oδική ασφάλεια"... (>opengov.gr<)

►...e-πρόσκληση Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων...δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση...«σχέδιο νόμου για την Οδική Ασφάλεια»...
►...δημόσια διαβούλευση...παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις μέχρι την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2010, 23:59...
►...e-πρόσκληση..."Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας...σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας...εποπτεία και Βελτίωση του Θεσμού του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων για την προσγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος... κύρωση Σύμβασης μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ"...δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση...ανοικτή διακυβέρνηση...συνέχιση πρωτοβουλιών............................................................"ιστογραμμή"...