..."πρόγραμμα διαύγει@"... (>live<)

..."N.3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις"...Παρακολουθήστε σήμερα, 14/7/10 στις 18.00...ζωντανή μετάδοση από το ΕΚΔΔ την εκδήλωση με θέμα "Πρόγραμμα Διαύγει@: Όλες οι αποφάσεις στο Διαδίκτυο"...πηγή: http://OpenGov.gr/LIVE........."ιστογραμμή"...