...δημόσια διαβούλευση: δράσεις «digi-content» & «digi-retail»...(>opengov.gr<)

►...e-πρόσκληση Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας...δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση...«σχεδιαζόμενες δράσεις κρατικών ενισχύσεων «Digi-retail» και «Digi-content»...
►...δημόσια διαβούλευση...απόψεις και τις παρατηρήσεις στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου...μέχρι Παρασκευή 20 Αυγούστου 2010, 23:59...
►...e-πρόσκληση..."παρατηρήσεις και προτάσεις, προκειμένου να συμπράξουν ουσιαστικά στην προσπάθεια για ανασύνταξη της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών."...
...δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση...ανοικτή διακυβέρνηση...συνέχιση πρωτοβουλιών... ........................................"ιστογραμμή"...