...δημόσια διαβούλευση:«σύσταση ενιαίου μητρώου εμπόρων γεωργικών προϊόντων»...(>opengov.gr<)

►...e-πρόσκληση δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση...του σχεδίου νόμου για τη «σύσταση ενιαίου μητρώου εμπόρων γεωργικών προϊόντων»...
►...δημόσια διαβούλευση...απόψεις και τις παρατηρήσεις στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου μέχρι την Παρασκευή 2 Ιουλίου και ώρα 18:00....
►...e-πρόσκληση...κατάθεση απόψεων και προτάσεων και οι προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς..."θα ληφθούν υπόψη, μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου, στο τελικό σχέδιο νόμου"...δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση...ανοικτή διακυβέρνηση...συνέχιση πρωτοβουλιών... ......................................................................."ιστογραμμή"...