..."εβδομαδιαία ενημέρωση"...(>newsletter<)


...newsletter:"εβδομαδιαία ενημέρωση"...(>25-6-2010<)... θέματα:"Προστασία για τους ανέργους - Ενίσχυση της απασχόλησης: Το κοινωνικό κράτος είναι εδώ"..."Πρόγραμμα «Αθήνα-Αττική 2014»:Πόλη που αξίζει να ζεις"..."Όλα για τον Καλλικράτη!"..."Άμεσες ξένες επενδύσεις, εργαλείο εξόδου από την κρίση"..."Εκδήλωση: Το παιδί-θύμα,το παιδί-δράστης"..."Ενημέρωση των κοινοτήτων των μεταναστών"... "εβδομαδιαία ενημέρωση"...(>newsletter<)......................................................."ιστογραμμή"....