...η "διαύγεια", ο πολίτης & οι bloggers...(>ομιλία<)

...βουλή...30-6-20010...πρωθυπουργός..."Αλλάζουμε ριζικά τη νοοτροπία με την οποία ασκείται κάθε είδους δημόσια εξουσία, που μέχρι σήμερα υπήρξε ομιχλώδης, αδιαφανής, που έγινε εργαλείο στα χέρια επίορκων συμφεροντολόγων, δυνάμεων που το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να εξυπηρετήσουν τους εαυτούς τους ή τρίτους, με αδρά αμοιβή, άμεσα ή έμμεσα υλικά ή άλλα οφέλη, με φέουδα στο Δημόσιο, που επέτρεπαν την ιδιοτέλεια, αλλά και την ιδιοποίηση του δημόσιου πλούτου"...

..."Η δυνατότητα του πολίτη να έχει πρόσβαση στις κυβερνητικές αποφάσεις είναι κομβική. Ο νόμος «Διαύγεια», πέρα από τη διαφάνεια που φέρνει, δημιουργεί και τις βάσεις για μια πραγματική επανάσταση στη Δημόσια Διοίκηση. Γιατί θα ακτινογραφήσει το σύνολο της Διοίκησης, θα χαρτογραφήσει τα άδυτα ενός συστήματος, που ούτε εμείς πολλές φορές, βουλευτές και κυβερνήσεις, δεν γνωρίζουμε καλά – καλά"...

..."Θα αποκαλύψει γραφειοκρατικές διαδικασίες, που δεν χρειάζονται. Θα αποκαλύψει πολυδαίδαλα συστήματα, που ταλαιπωρούν καθημερινά τον πολίτη. Θα σκιαγραφήσει τον ιστό της αράχνης, ή αν θέλετε τους πολλούς ιστούς αράχνης, που αφέθηκαν χρόνια να χτιστούν, ως ένα τείχος που μπλοκάρει, που πνίγει κάθε πρωτοβουλία και κάθε καινοτομία, αλλά επιβαρύνει και δεν στηρίζει τον πολίτη"...

..."Μπορεί ακόμη και να αποκαλύψει, όχι μόνο τις χειρότερες πτυχές, αλλά και τις καλύτερες πρακτικές, τους υπαλλήλους και τα παραδείγματα, που πρέπει να γενικευτούν στη Δημόσια Διοίκηση. Η αποτύπωση της γραφειοκρατίας δεν πρέπει όμως να είναι μία απλή ηλεκτρονική χαρτογράφηση. Θα πρέπει ο πολίτης – και αυτή είναι μια πρόσκληση, που απευθύνω από τη Βουλή – να συμμετέχει στην επισήμανση, στην ανακάλυψη, αν θέλετε, όλων των παραλογισμών και των ανορθολογικών πρακτικών. Και θα δούμε πολλά. Θα δούμε πολλά μέσα από αυτή την χαρτογράφηση της Δημόσιας Διοίκησης"...

..."Θα πρέπει ο πολίτης, θα πρέπει και οι bloggers, ναι, καλώ και τους bloggers, να βοηθήσουν και να συμβάλουν δημιουργικά, όπως βέβαια και τα συμβατικά Μέσα Ενημέρωσης, να συμμετάσχουν ενεργά στην επισήμανση, στην ανάδειξη των αρνητικών, που θα αποκαλυφθούν και θα αποκαλύπτονται, αλλά και στη δημιουργία προτάσεων, που μπορεί να αποτελέσουν ακόμη και προτάσεις νόμου"...όλη η ομιλία...η "διαύγεια", ο πολίτης & οι bloggers...(>ομιλία<)....."ιστογραμμή"...