..."ευρωπαϊκή επιτροπή & δημόσια οικονομικά "...(>έκθεση<)

..."ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΕ/ ΕΛΛΑΔΑ"...Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δημόσια οικονομικά της ΕΕ το 2010 στην οποία εξετάζεται ο τρόπος αντιμετώπισης της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης από τα κράτη μέλη της ΕΕ και διατυπώνονται εκτιμήσεις για τις προοπτικές των ευρωπαϊκών οικονομιών το επόμενο διάστημα.

Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή, το οικονομικό περιβάλλον παραμένει αβέβαιο παρότι έχει αρχίσει η σταδιακή ανάκαμψη μετά τη χειρότερη κρίση που γνώρισε η παγκόσμια οικονομία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, επισημαίνονται οι κυριότερες αναφορές της έκθεσης:

"Στο πλαίσιο ειδικών κεφαλαίων για όλες τις χώρες μέλη,δίνεται μικρό ιστορικό των δημοσιονομικών εξελίξεων στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο του 2008 έως σήμερα με αναφορά στην απόφαση του Συμβουλίου (Δεκ 2009) με την οποία επισημάνθηκε η μη λήψη ικανοποιητικών μέτρων για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, στη βάση σχετικής διαδικασίας που είχε κινήσει η Επιτροπή τον Απρίλιο του 2009.

Επισημαίνονται ακόμα οι αποφάσεις του Φεβρουαρίου 2010 και η επιβολή έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων (που έπρεπε να υιοθετηθούν ως τις 15 Μαΐου) και σημειώνεται ότι, βάσει της αξιολόγησης του Μαρτίου 2010, η Ελλάδα ακολούθησε τα μέτρα που θα επέτρεπαν την επίτευξη των στόχων για το 2010. «Ωστόσο, η ξαφνική αλλαγή των οικονομικών δεδομένων είχε ως συνέπεια τα εν λόγω μέτρα να μην επαρκούν», αναφέρεται στο κείμενο (βλ. έκθεση, σελ. 35).

...σε παράγραφο με τίτλο: «Η απάντηση της ΕΕ στην ελληνική κρίση»(σελ. 30-31) περιγράφονται οι κύριες αποφάσεις της ΕΕ σχετικά με την Ελλάδα, από το Φεβρουάριο του 2010 έως την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης, μετά από αίτημα των ελληνικών αρχών, στις 2 Μαΐου.

Ως κύρια αίτια της κατάστασης της ελληνικής οικονομίας προβάλλονται: η οικονομική κρίση και η συνειδητοποίηση, μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009, ότι η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας το 2008 και το 2009 ήταν πολύ χειρότερη από αυτή που είχε αναφερθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Σχετικά με το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της ελληνικής κυβέρνησης αναφέρεται ότι στοχεύει στη διόρθωση δημοσιονομικών, οικονομικών και εξωτερικών ανισορροπιών και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Εκτιμάται ότι η ανάπτυξη δεν θα είναι σημαντική, ως άμεση συνέπεια εφαρμογής των μέτρων, ωστόσο, σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η οικονομία θα βρεθεί σε πολύ καλύτερη κατάσταση από πριν.

Εκτός των δημοσιονομικών μέτρων, γίνεται αναφορά και στις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η ελληνική κυβέρνηση, για παράδειγμα την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 65 έτη, καθώς και σε προσπάθειες μεταρρύθμισης του δημοσίου τομέα.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι, από το 2011 και μετά, επιπλέον μέτρα για την αύξηση των εσόδων και τη μείωση των δαπανών θα πρέπει να ληφθούν για να διασφαλιστεί η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Ως αποτέλεσμα, οι δαπάνες θα περιοριστούν κατά περίπου 7% του ΑΕΠ ως το 2013, ενώ τα έσοδα θα αυξηθούν κατά περίπου 4% του ΑΕΠ την ίδια περίοδο.

...Στο πλαίσιο περιληπτικών αναφορών στις χώρες της ΕΕ (σελ. 57), στην παράγραφο για την Ελλάδα αναφέρεται ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα είναι φιλόδοξο και για το 2010 επικεντρώνεται περισσότερο στην ενίσχυση των δημοσίων εσόδων και σε μικρότερο βαθμό στη μείωση των δαπανών (αναμένεται μεγαλύτερος βαθμός εξισορρόπησης των δύο κατευθύνσεων τα επόμενα χρόνια).

Παρότι το πρόγραμμα για το 2010 περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, είναι πολύ λιγότερο αναλυτικό για το 2011, το 2012 και το 2013, αναφέρεται στην έκθεση και επισημαίνεται ως πιθανή πηγή ανησυχίας, ενδεχόμενη καθυστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων. Παράλληλα, διατυπώνονται φόβοι για χαμηλότερους από τους προβλεπόμενους ρυθμούς ανάπτυξης και επισημαίνεται η ανάγκη για άμεση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των μέτρων.

«Μακροπρόθεσμα, το δημοσιονομικό χρέος, το οποίο είναι ένα από τα υψηλότερα στην ΕΕ, σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη αύξηση δημοσίων δαπανών που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού, έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών», καταλήγει η εν λόγω παράγραφος της έκθεσης.

...Επισημαίνεται τέλος πίνακας (σελ. 14) με προβλέψεις για την πορεία των δημοσιονομικών ελλειμμάτων των χωρών της ΕΕ στον οποίο για την Ελλάδα εκτιμώνται τα εξής (στη βάση των εαρινών προβλέψεων της Επιτροπής στις οποίες δεν έχουν περιληφθεί τα πρόσθετα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης): το 2010, έλλειμμα 9,3% και το 2011, έλλειμμα 9,9%.

...πλήρες κείμενο της έκθεσης: ..."ευρωπαϊκή επιτροπή & δημόσια οικονομικά" ...(>έκθεση<)... πηγή:pasok.gr...e-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-16.6.10(α)... ........................................................."ιστογραμμή"...