..."2-10-2009: η αφετηρία της "διαύγειας"...(>συνέντευξη<)

...οκτώβριος 2009...ιούνιος 2010...από την τότε πρωτόγνωρη εξαγγελία παπανδρέου για την διαφάνεια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ανάρτηση αποφάσεων στο διαδίκτυτο...σήμερα (8 μήνες μετά) στην εφαρμογή και συζήτηση σχεδίου νόμου "διαύγεια" για την ανάρτηση των αποφάσεων στο διαδίκτυο ..."2-10-2009: η αφετηρία της "διαύγειας"...(>συνέντευξη<)... ..................................................................."ιστογραμμή"...