Αναρτήσεις

..."οι αξίες της αριστεράς"...(>άρθρο<)

..."το αριστερό όραμα"...(>άρθρο<)

..."πόσο εύκολο είναι, η αυθεντικότητα να κυριαρχήσει πάνω στη μίμηση;" ...(>σχόλιο<)

..."κλιματική αλλαγή & κρίση: στο ίδιο έργο θεατές"... (>σχόλιο<)

..."σημειώσεις για μια νέα αριστερά (1)"...(>άρθρο<)

..."να αποτρέψετε την αποδόμηση αυτής της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς"...(>επιστολή - έκκληση<)